Vitajte na stránkach www.collectorum.eu

Stránky sú venované zberateľským klubom na Bytčiansku.

 

Galza - občianske združenie v Bytči


  Nasledujúce stránky sú venované klubu filatelistov KF 53-38 Bytča.
Klub filatelistov sa zaoberá:
 • časť venovanú histórií od založenia klubu.
 • stanovy ZSF,
 • zoznam členov s ich fotografiami,
 • dátumy členských schôdzi,
 • galériu,
 • kontakty na niektorých členov klubu
 • vydavateľskú časť, na ktorej sa nachádzajú informačné bulletiny Bytčianska filatelia vo formáte PDF
 • a niečo z publikačnej činnosti JUDr. Otta Gáťu.
 • Posledná časť je venovaná začínajúcim aj pokročilým filatelistom.
  Predposledná subdoména je venovaná zberateľskému klubu Hliník nad Váhom. Na našej WEB stránke chceme informovať a poradiť o zberateľstve a zbieraní ako o koníčku alebo hobby, ktorým nielenže využijete voľný čas ale získate znalosti a vedomosti o histórii svojej obce – okresu a ku podivu sa stanete aj „majetnejším“ človekom ak nie finančne, tak určite bohatším na duchu. A preto radi privítame nových členov – hlavne mladých (školopovinných), v ktorých budeme vidieť svojich nasledovníkov, pokračovateľov v započatej činnosti, ktorí sa vedia potešiť aj z maličkostí.
  Stránky sú venované Spoločnosti hlasy a ohlasy bytčianska v Bytči, ktorej úlohou je
 • zachovávať tradície,
 • zvyky,
 • obyčaje,
 • piesne,
 • tance,
 • remeslá
ako kultúrneho dedičstva našich predkov. Cieľom klubu je organizovanie
 • stretnutí svojich členov,
 • prednášok,
 • besied,
 • kvízov,
 • exkurzií a tematických výstav,
 • rozvíjanie vzájomnej spolupráce s inými klubmi.

Partneri

Surf.sk   Slovenský vyhľadávač BEST.SK   Filatelia a zbieranie poštových známok - investícia, poučenie, zábava - www.postoveznamky.sk   bytcan_logo.jpg